えまブログ「雨̤̮だ̤̮か̤̮ら̤̮」 | 松戸OPI(オーピーアイ)

松戸セクキャバOPI(オーピーアイ)メインビジュアル

松戸のセクキャバならOPI > 在籍キャスト > えま > えまブログ > 「雨̤̮だ̤̮か̤̮ら̤̮」

CAST BLOGえまブログ

ケータイはこちらから

2018/05/30(Wed) 18:25

雨̤̮だ̤̮か̤̮ら̤̮な̤̮ん̤̮だ̤̮か̤̮元̤̮気̤̮が̤̮出̤̮な̤̮く̤̮て̤̮S̤̮N̤̮S̤̮で̤̮た̤̮ま̤̮た̤̮ま̤̮見̤̮つ̤̮け̤̮た̤̮


文̤̮字̤̮を̤̮打̤̮つ̤̮キ̤̮ー̤̮ボ̤̮ー̤̮ド̤̮ア̤̮プ̤̮リ̤̮で̤̮


顔̤̮文̤̮字̤̮を̤̮付̤̮け̤̮る̤̮こ̤̮と̤̮が̤̮出̤̮来̤̮る̤̮と̤̮い̤̮う̤̮投̤̮稿̤̮を̤̮まほと見̤̮つ̤̮け̤̮て̤̮、


今̤̮日̤̮1̤̮日̤̮こ̤̮の̤̮顔̤̮文̤̮字̤̮で̤̮皆̤̮様̤̮に̤̮ラ̤̮イ̤̮ン̤̮を̤̮送̤̮り̤̮た̤̮い̤̮と̤̮思̤̮い̤̮ま̤̮す̤̮。


(笑)


い̤̮い̤̮迷̤̮惑̤̮😂😂😂


で̤̮も̤̮な̤̮ん̤̮か̤̮笑̤̮顔̤̮が̤̮耐̤̮え̤̮な̤̮い̤̮感̤̮じ̤̮が̤̮ツ̤̮ボ̤̮で̤̮ま̤̮ほ̤̮と̤̮息̤̮が̤̮出̤̮来̤̮な̤̮く̤̮な̤̮る̤̮く̤̮ら̤̮い̤̮爆̤̮笑̤̮し̤̮て̤̮お̤̮り̤̮ま̤̮し̤̮た̤̮。


は̤̮ぁ̤̮お̤̮腹̤̮痛̤̮い̤̮


  • 雨̤̮だ̤̮か̤̮ら̤̮の写真

クリックで拡大

この記事へのコメント

コメントを投稿する

※絵文字はご利用いただけません。文字化けや文章が途中で途切れる原因となります。

以下のような内容については削除させていただく場合がございますのでご了承ください。
・他人を誹謗、中傷する発言
・公序良俗に反する内容
・その他不適切な内容